Archeologisch Museum

Tijdens restauratiewerkzaamheden direkt na de Tweede Wereldoorlog, werden proefopgravingen gedaan naar aanleiding van vondsten van Romeinse potten en dakpannen. Al eerder in 1957/1958 werden in het nabije Sint Kruis pijlpunten, boortjes en krabbertjes gevonden, die 6.500 jaar geleden werden gemaakt