Archeologisch Museum

Tijdens restauratiewerkzaamheden direkt na de Tweede Wereldoorlog, werden proefopgravingen gedaan naar aanleiding van vondsten van Romeinse potten en dakpannen. Al eerder in 1957/1958 werden in het nabije Sint Kruis pijlpunten, boortjes en krabbertjes gevonden, die 6.500 jaar geleden werden gemaakt door een groep mensen, die bivakkeerden aan de oever van een riviertje, dat hier toen was.
Op het zuidelijk van de Sint Baafskerk gelegen kerkhof werden, onder leiding van J. van Hinte, een aantal Romeinse voorwerpen aangetroffen. Op meer dan drie meter diepte werd een Romeins gebouw van ongeveer 10 bij 18 meter blootgelegd. Op de funderingen daarvan werden resten van een Middeleeuws gebouw aangetroffen, dat in 1383 door Gentenaren moet zijn verwoest. Tenslotte kon worden vastgesteld dat op drie meter diepte de restanten lagen van een Romeins Castellum, dat in gebruik moet zijn geweest in de periode van ongeveer 175 tot 270 na Chr.
Onder leiding van provinciaal Archeoloog J.A. Trimpe Burger werd zo’n dertig procent van het totale Castellum blootgelegd. Duizenden voorwerpen kwamen uit de halve meter dikke Romeinse laag en de daarboven gelegen Middeleeuwse laag. Van het originele Romeinse bouwmateriaal is in de Burchtstraat, op de plaats van de Westpoort een reconstructie gemaakt.
Een groot aantal belangwekkende vondsten, waaronder een compleet ”Hurkgraf” van een Germaanse krijger uit 275 na Chr., staat permanent geëxposeerd in het Archeologisch museum, dat gevestigd is in een 17e eeuwse patriciërswoning gelegen in de Marktstraat.
Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg, Marktstraat 18, 4527 CL Aardenburg, tel. 0117-492888/475544. www.museumaardenburg.nl.
Het museum is geopend van 1 mei t/m 30 oktober.
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Op afspraak voor scholen en groepen (ook voor 1 mei).