Sint Baafskerk

De Sint Baafskerk is het oudste gebouw in Aardenburg en werd gesticht door monniken van de Sint Baafsabdij uit Gent in 959. In het oudste deel is bouwmateriaal gebruikt dat vermoedelijk afkomstig is van het Romeinse Castellum.
In het begin van de dertiende eeuw werd de kerk uitgebreid in een voor Nederland bijzondere bouwstijl: Scheldegotiek. Halverwege de veertiende eeuw werd de kerk nogmaals uitgebreid als Vlaamse Hallenkerk in ”Hoog-Gotische stijl”.
In de zeventiende eeuw waren een aantal grote restauraties nodig omdat, de inmiddels Hervormde kerk, veel te lijden had gehad van de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij werd ook bouwmateriaal gebruikt van die andere Aardenburgse kerk ”de Mariakerk”, die al sinds de Middeleeuwen pelgrims trok vanwege het ”wonderdoend” Mariabeeld dat daar aanwezig was. In 1572 werd dit beeld door de Watergeuzen kapot geslagen en door verkleining van de vesting Aardenburg kwam de kerk net buiten de nieuwe omwalling te liggen zodat ze moest worden afgebroken.
In de Tweede Wereldoorlog werd de Sint Baafs opnieuw getroffen door oorlogsgeweld. In de periode daarna volgde de laatste grote restauratie. Bij het opnieuw uitgraven van de vloer stuitte men op een aantal beschilderde grafkelders uit de dertiende en veertiende eeuw. Een aantal hiervan staan in de kerk opgesteld. Sommige sarcophagen komen uit de Sint Nicolaaskerk die in Hannekenswerve heeft gestaan maar ook van het Begijnhof, het latere Grauwzusterklooster en de Mariakerk.
De Sint Baafskerk is in het zomerseizoen dagelijks, behalve maandag, te bezichtigen tussen 14.00 en 16.00 uur.
Groepen kunnen de Sint Baafs bezoeken onder leiding van een gids. Dit wordt geregeld vanuit de VVV-kantoor in Sluis. Tel. 0117 461700.