Historische panden

Aardenburg telt nog veel historische panden. De meeste bevinden zich in de Weststraat, de Tuimelsteenstraat en aan de Markt. Daar staan woningen met namen als De Krabbe, De Gouden Eikel, De Ploeg, De Arend, De Sevensterre, De Sonne enzovoorts. Een enkele woning is uit de zestiende eeuw. De meeste zijn echter uit de zeventiende en achttiende eeuw.

H. Maria Hemelvaartkerk
Het voorste deel van de kerk werd in 1850 gebouwd. De kerk werd vergroot in 1925. In de kerk bevinden zich prachtig gebeeldhouwde biechtstoelen, een preekstoel eveneens uit de zeventiende eeuw en fraai gebrandschilderde ramen. In de gevel is het beeld van ”Onze Lieve Vrouwe met de Inktpot” te zien, dat herinnert aan de middeleeuwse bedevaarten. Overdag staan de kerkdeuren meestal open en kunt u in gepaste bescheidenheid een kijkje nemen of genieten van de rust.

”Het Lam tot Ardenburgh”
In 1636 werd door de Doopsgezinden een schuilkerk ingericht in een schuur achter een huis in de Weststraat. In 1693 kwam ook het huis erbij. In 1793 werd de schuur verbouwd en in 1885 werd het huis door een neo-gotisch bouwwerk. In de kerk is een kleine tentoonstelling over Menno Simons (1496-1561) te zien. Evenals een historisch-topografische gevelsteen die Aardenburg voorstelt in 1662. De kerk is te bezichtigen op de Open Monumentendag en voor groepen zijn speciale rondleidingen mogelijk. Informatie hierover vindt u bij de VVV-folderpost in het Archeologisch museum.

Het Burgerweeshuis
Het Burgerweeshuis ”De Meiboom” in de Weststraat is gebouwd in 1631. De Aardenburgse armen- en wezenzorg dateert uit de Middeleeuwen en heette toen ”de Disch”. De middelen van waaruit de Disch werd bekostigd kwamen uit bezittingen die werden geschonken door Aardenburgers, die dachten daarmee een kaartje naar de hemel te kopen. Pas in 1674 was er voor het eerst sprake van een ”echt” weeshuis en kwamen de wezen onder de hoede van de heer Pistorius en zijn vrouw. De regentenkamer, in het rechterdeel van het gebouw werd in 1998-1999 geheel gerestaureerd. Deze is tijdens de Open Monumentendag te bezichtigen.