Vestingwerken

Door de geografische ligging is Aardenburg altijd van strategische waarde geweest. In de Romeinse tijd maakte het Castellum deel uit van een verdedigingslinie die langs de Noordzeekust liep. Tijdens opgravingen werd de westpoort van het Castellum bloot gelegd en de contouren hiervan werden in de Burchtstraat gereconstrueerd.
In 1299 kreeg Aardenburg stadswallen van de toenmalige Graaf van Vlaanderen, Gwyde van Dampierre. De motieven hiervoor waren vooral van economische en politieke aard. Van die Middeleeuwse omwalling is de Kaaipoort het meest tastbare bewijs. Toch kunnen nog steeds stukjes stadsgracht en delen van de omwalling herkend worden in het landschap.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw maakte Aardenburg deel uit van de Staat-Spaanse linie, een verdedigingslinie die de republiek in het zuiden moest beschermen. Van deze vesting, zijn op vele plaatsen nog delen van grachten, bolwerken, ravelijnen en wallen te zien. De Kaaipoort in zijn huidige vorm dateert uit deze periode.
Buiten Aardenburg ligt de Elderschans. Deze versterking werd aangelegd in de Spaanse tijd en deed dienst als fort. Ten noorden van Aardenburg is de Olieschans weer helemaal in oude glorie hersteld. In beide schansen zijn wandelpaden aangelegd. Tussen Sluis en Aardenburg ligt de Kruisdijkschans, die net als de Olieschans in bezit is van “Het Zeeuwse Landschap”. Ook deze schans maakt oorspronkelijk deel uit van de Staats-Spaanse linie.
In de 18e eeuw werd de stenen uitkijktoren op de schans verbouwd tot een villa met daar omheen een parkje. Deze schans is volledig hersteld en is met monumententendag  gedeeltelijk opengesteld voor publiek.
Er lopen diverse wandelroutes over het wallencomplex. Grote delen daarvan worden beheerd door ”Het Zeeuwse Landschap” en zijn ook als natuurgebied van betekenis.
Verdere informatie over wandelroutes of geleide stadswandelingen (groepen) kunt u krijgen bij het VVV-agentschap in de Marktstraat +31(0)117 492888.